Szanowni studenci WETI!

  Zostało odnowione wirtualne laboratorium matlabowe (VLM).
Obejmuje ono serwer linuksowy, a na nim 8 maszyn wirtualnych z
zainstalowanymi różnym wersjami Matlaba.

  Laboratorium wirtualne (VLM) jest dostępne dla wszystkich studentów
 Wydziału ETI łączących się bezprzewodowo z własnych komputerów na Wydziale
poprzez sieć WiFi WETI_PG. Dostęp z laboratoriów wydziałowych innych niż VLM
 jest odcięty, ponieważ tam na stacjach roboczych są już zainstalowani klienci
 matlaba do zajęć dydaktycznych. Z kolei na innych zajęciach dydaktycznych
 w laboratoriach cała uwaga powinna być skupiona na wykonywaniu zadań osoby
 prowadzącej te zajęcia.

  Spoza Wydziału, np. z domu, też można wejść do wirtualnego laboratorium
przez tunel OpenVPN. Szczegóły konfiguracji usługi VPN znajdują się na
stronie
  http://starter.eti.pg.gda.pl/openvpn

Laboratorium składa się z 8 maszyn z następującymi wersjami Matlaba:

matlab1.eti.pg.gda.pl v. 6.5.0.180913a Rel.13 oraz 7.11.0.584 (R2010b)
matlab2.eti.pg.gda.pl v. 7.5.0.342 (R2007b)
matlab3.eti.pg.gda.pl v. 7.7.0.471 (R2008b)
matlab4.eti.pg.gda.pl v. 7.9.0.529 (R2009b)
matlab5.eti.pg.gda.pl v. 6.5.0.180913a Rel.13 oraz 7.9.0.529 (R2009b)
matlab6.eti.pg.gda.pl v. 6.5.0.180913a Rel.13 oraz 7.11.0.584 (R2010b)
matlab7.eti.pg.gda.pl v. 6.5.0.180913a Rel.13 oraz 7.11.0.584 (R2010b)
matlab8.eti.pg.gda.pl v. 8.3 (R2014a)


POŁĄCZENIA I LOGOWANIE

Z maszynami można się łączyć za pomocą dowolnego klienta protokołu VNC
(np. TightVNC, RealVNC lub innych z Windows, albo vncviewer, krdc i in. z Linuksa).

Logowanie do serwera VNC:
  Hasło: (do odbioru w Samorządzie Studenckim)

Logowanie na poszczególnych maszynach:
  Użytkownik: szach
  Hasło:   (do odbioru w Samorządzie Studenckim)

Na każdej z maszyn może być w danej chwili aktywna jedna sesja na zasadzie
"kto pierwszy ten lepszy". Próba nawiązania kolejnego połączenia zakończy
się niepowodzeniem (pomimo podania poprawnego hasła, nowe połączenie
zostanie przerwane: w takiej sytuacji można spróbować "szczęścia" na innej
maszynie). Natomiast w przypadku zerwania połączenia, użytkownik zostanie
automatycznie wylogowany, a jego dane utracone.


PRZESYŁANIE i PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

  W chwili wylogowania użytkownika stan pulpitu jest przywracany do
wersji inicjalnej, a umieszczone na nim pliki użytkownika są kasowane. Aby
uniknąć ich utracenia należy umieszczać własne pliki w katalogu C:\workN
(N=1,2,3,4,5,6,7 lub 8), do którego skrót znajduje się na pulpicie. Katalog
workN znajduje się na maszynie matlabN (tzn. work1 na matlab1, work2 na
matlab2, work3 na matlab3 itd.). Należy pamiętać, że do katalogów workN
mają zdalny dostęp wszystkie osoby znające hasło do maszyn matlabowych,
więc szczególnie ważne pliki najlepiej przenosić od razu na swój komputer
lokalny.

  W celu przeniesienia plików z własnego komputera lokalnego do katalogu
zdalnego workN maszyny matlabN lub odwrotnie (odczyt i zapis)
skorzystać można używając jednej z dwóch dostępnych METOD:

1. METODA PIERWSZA
Poprzez użycie protokołu ftps (ftp szyfrowane SSL; nie mylić z sftp!).
Na maszynach matlabowych jest dostępny serwer usługi ftps.

Metoda ta jest zalecana w przypadku pracy z domu.

Jako klienta matlabowego serwera ftps można użyć dowolnego klienta ftp
wspierającego szyfrowanie SSL, np. programu FileZilla dostępnego na stronie:

 http://filezilla-project.org/download.php?type=client

zarówno na swoich komputerach osobistych z systemem Windows, jak też
pracujących z Linuksem i Mac OS X.

Programowi klienckiemu ftps podajemy:
  Serwer: matlabN.eti.pg.gda.pl, gdzie N jest liczba naturalną od 1 do 8
  Nazwa użytkownika: szach
  Hasło jak przy logowaniu użytkownika szach do Windows
  Port: 990.

2. METODA DRUGA
Poprzez przyłączenie katalogu workN z maszyny matlabowej jako zasobu
zdalnego, sieciowego do maszyny osobistej.
-----------
Pod Windows 
można użyć w wierszu poleceń komendy

  net use S: \\matlabN.eti.pg.gda.pl\workN /user:szach

(z odpowiednim N; pamiętając o spacji przed /user; S jest przykładową literą
nowego dysku sieciowego maszyny osobistej)
lub funkcji "Mapuj dysk sieciowy" (z podaniem innej nazwy użytkownika - o ile
lokalny użytkownik przenośnego komputera nie nazywa się również "szach" :) ).
------------
Pod linuksem
można w tym celu używać programu smbclient lub
smbmount pamiętając o podwojeniu liczby odwrotnych ukośników (\), tzn. np.

  smbclient \\\\matlabN.eti.pg.gda.pl\\workN -U szach

  Metody drugiej można użyć w sieci wydziałowej; nie zalecamy jej przy
połączeniach przez tunel, zwłaszcza przy słabych łączach.


  Jako NIEZALECANĄ ciekawostkę podajemy również trzecią, teoretycznie
dobrą a praktycznie zawodną możliwość połączenia się z maszynami
matlabowymi za pomocą przeglądarki z zainstalowaną javą. Wtedy
połączenie następuje z portem nr 5800, tzn. należy wpisać w
przeglądarce adres: http://matlabN.eti.pg.gda.pl:5800/, gdzie N jest
liczbą jak wyżej.

W przypadku użycia java'owego klienta VNC z poziomu przeglądarki, można
użyć jego funkcji "File transfer". Jednakże działa ona wysoce niestabilnie
i w związku z tym jest NIEPRZYDATNA (ryzyko utraty sesji, utraty danych
itp.)

Ponadto, niektóre programy klienckie VNC (np. UltraVNC Viewer) posiadają 
wbudowany mechanizm transferu plików, który również można próbować 
wykorzystać, jednak nie ma żadnej gwarancji jego poprawnego działania.

Praca wirtualnego laboratorium jest monitorowana i sesje "szach"a nie są
anonimowe, ponieważ wymagają wcześniejszej autentykacji przy wejściu do
sieci bezprzewodowej lub tunelu VPN. Ponadto nie ma możliwości wyjścia
z tego laboratorium poza Wydział ETI.
Wszelkie uwagi na temat laboratorium prosimy kierować na adres
vimatlab@eti.pg.gda.pl.

Administratorzy VLM w sieci WETI
 Andrzej Krzysztofowicz
 Dominik Bednarczyk